Nietrzymanie moczu. Jak może pomóc fizjoterapia?

Problem ten dotyczy nie 20 czy 30, a aż 40 % kobiet, czyli prawie połowy. Skoro nietrzymanie moczu jest tak powszechne, to czemu nie mówimy o tym normalnie, na co dzień ?

Nietrzymanie moczu to każde mimowolne oddanie moczu, wbrew naszej woli.

Możemy wyróżnić trzy główne rodzaje zaburzeń mikcji:

  • wysiłkowe nietrzymanie moczu, najczęściej związane z niewydolnością mięśni dna miednicy. Do wycieku dochodzi, gdy następuje nagły wzrost ciśnienia w jamie brzusznej, np. podczas kaszlu, kichania, śmiania się, czy podskoków.
  • parcia naglące – parcie na pęcherz jest tak duże, że pacjent odczuwa dyskomfort oraz potrzebę szybkiego udania się do toalety.
  • postać mieszana, czyli połączenie jednego i drugiego.

Czynnikami ryzyka, które będą powodowały wzrost częstości występowania zaburzeń związanych z nietrzymaniem moczu to:

  • przebyte ciąże (poród siłami natury nieco bardziej, niż przez cesarskie cięcie)
  • wiek
  • nadwaga
  • ciężka praca fizyczna
  • sporty, które obciążają mięśnie dna miednicy takie jak jogging czy skoki na trampolinie
  • stres
,,

Problem ten dotyczy nie 20 czy 30, a aż 40 % kobiet, czyli prawie połowy. Skoro nietrzymanie moczu jest tak powszechne, to czemu nie mówimy o tym normalnie, na co dzień ?