Oferta

Fizjoterapia oddechowa

  • Po przebytym COVID 19
  • Astma oskrzelowa
  • Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
  • Rozstrzenie oskrzeli
  • Mukowiscydoza
  • Nowotwór płuc
  • Śródmiąższowa choroba płuc
  • Po zabiegach operacyjnych klatki piersiowej i górnej części jamy brzusznej
Fizjoterapia oddechowa kierowana jest do osób, które zmagają się z wszelkimi chorobami układu oddechowego. Jej celem jest kompleksowe działanie, które zmniejsza nasilenie objawów choroby, poprawia wydolność fizyczną i zwiększa ogólną sprawność ruchową. Ważnym elementem rehabilitacji jest również budowanie świadomości pacjenta oraz edukacja zdrowotna. Celem takiego działania jest niwelowanie podobnych objawów w przyszłości.

Barbara Radke

Magister Fizjoterapii, fizjoterapia uroginekologiczna

Michał Radke

Magister Fizjoterapii, fizjoterapia ortopedyczna, neurologiczna